درمانگاه شبانه روزی بوعلی

مدیریت شیفت و انبارداری


  • مدیریت پرسنل درمانگاه
  • مدیریت انبار (ورود و خروج کالا ها)
  • مدیریت شیفت و ساعت های ورود و خروج
  • امکان دریافت گزارشات انبار داری و شیفت ها

طراحی و توسعه توسط سپهروب